sobota, 5 maja 2012

Proświta

 "Proświta" przy ul. Jarosławskiej.
Wybudowana w 1913 r.,  jako "Narodnyj Dom" wg projektu miejscowego architekta Lwa Szelewicza. Koncentrowało się tutaj życie kulturalne i oświatowe ludności ukraińskiej. Tutaj działał amatorski zespół, orkiestra dęta, chór i czytelnia.
Leżajsk był w latach II Rzeczypospolitej znaczącym skupiskiem inteligencji. Proświtę wypożyczano różnym organizacjom na imprezy publiczne. 

24 lipca 1944 roku po wkroczeniu Rosjan do Leżajska, utworzono milicję. Siedzibą milicji był budynek Proświty. Pierwszym komendantem milicji został Bolesław Czyż, ale po tygodniu na jego miejsce przyszedł "Wołyniak" Józef Zadzierski. Czyż był jego zastępcą. Pod dowództwem Wołyniaka znajdowało się 30. milicjantów. We wrześniu 1944 skończyło się dowodzenie Wołyniaka milicją w Leżajsku. Został aresztowany przez Sowietów i osadzony na Zamku w Rzeszowie. Więziony przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego został skazany do sowieckich łagrów. 36 listopada 1944 za sprawą Sowietów, którym tak wcześniej pomagał "Wołyniak" wyruszył z transportem 900 akowców na wschód. W dordze na Sybir udało mu się uciec z bydlęcego wagonu. 
W latach 1970-72 mieścił się tutaj sanepid.
Obecnie znajduje się Biblioteka Publiczna.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...